Rekenkamerbrief Verdieping van de informatiewaarde begroting openbaar

15 januari 2014

Op 15 januari 2014 is de rekenkamerbrief Verdieping informatiewaarde van de begroting aangeboden aan de raadscommissie JIF. Met deze brief informeren wij de gemeenteraad over de uitkomsten van twee vervolgonderzoeken naar aanleiding ons rapport Informatiewaarde van de begroting uit februari 2013. Bij het eerste vervolg­onderzoek heeft de rekenkamer onderzocht of de gemeentelijke diensten de doelstellingen en indicatoren uit de gemeentebegroting hebben door­vertaald binnen hun bedrijfsvoering. Bij het tweede vervolgonderzoek is nagegaan of de buurtbegroting van Stadsdeel Oost van nut kan zijn voor raadsleden en stadsdeel­raadsleden. De buurtbegroting is een door het stadsdeel Oost ontwikkelde website waarin per buurt inzicht wordt gegeven in opgaven, activiteiten en de daarvoor beschikbare budgetten.