Risicorapportage sociaal domein, besproken in Transformatie zorg voor de jeugd, komt in commissie Financiën

24 september 2014

Donderdag 24 september wordt de ‘Risicorapportage sociaal domein’ behandeld in de raadscommissie Financiën. In ons onderzoek ‘Transformatie zorg voor de jeugd’ bespreken we deze rapportage. We zijn positief over de gemeentelijke aandacht voor risicomanagement maar plaatsen een aantal kanttekeningen. De risico’s uit de proeftuinen Om het kind zijn beperkt in beeld, de risico’s in de rapportage zijn niet actueel, effecten van beheersmaatregelen worden niet inzichtelijk gemaakt en het college en de gemeenteraad kunnen sneller worden geïnformeerd. Zie voor meer informatie ons bestuurlijk rapport en onderzoeksrapport.