Schriftelijke vragen en moties te laat afgehandeld

11 maart 2020

De meeste in 2018 en 2019 ingediende schriftelijke vragen en aangenomen moties worden niet op tijd door het college afgehandeld. Slechts 18% van de schriftelijke vragen wordt binnen de termijn van vier weken beantwoord.

Ook bij moties lukt het in slechts 8% van de gevallen om de standaard termijn van dertien weken te halen. Nu kunnen voor moties ook afwijkende, langere termijnen gelden, echter deze worden in veel gevallen ook niet gehaald.

Onze indruk is dan ook dat de tijdigheid van de afhandeling sinds ons vorige onderzoek in 2014 niet wezenlijk is verbeterd. Een kanttekening hierbij is dat het absolute aantal ingediende schriftelijke vragen en aangenomen moties sindsdien sterk is gestegen. #Wieheeftoverzicht

Onze indruk is dat de tijdigheid van de afhandeling sinds ons vorige onderzoek in 2014 niet wezenlijk is verbeterd.