Stadsdeel Centrum geeft met 3 simpele fietsparkeerregels gehoor aan aanbeveling rekenkamer

28 augustus 2014

Stadsdeel Centrum geeft gehoor aan een aanbeveling die de rekenkamer deed in het onderzoek Verwijderen van Fietsen, dat op 28 mei 2014 verscheen. Daarin bevolen we de gemeente aan om in de hele stad simpele en eenduidige regels te hanteren voor fietsparkeren. Het college van B en W en de dagelijks besturen van de stadsdelen gaven destijds aan de aanbeveling over te willen nemen. Stadsdeel Centrum gebruikt als eerste een aantal eenvoudige regels. In een bericht op de website van stadsdeel Centrum en op Twitter worden nieuwe studenten geattendeerd op drie regels voor het parkeren van fietsen in stadsdeel Centrum:1) Stal je fiets in een rek, stalling of vak; 2) Laat je fiets niet te lang staan; 3) Zorg dat je fiets niet in de weg staat.