Start monitor van informatie over Zaanse financiën

9 juni 2022

We zijn begonnen met het volgen van de financiële ontwikkelingen in Zaanstad. Dat doen we door financiële stukken te lezen, zoals de jaarstukken en de begroting. Als we iets opvallends zien, delen we dit via brieven met de Zaanse raad. We wijzen de raad dan bijvoorbeeld op aandachtspunten. Of we doen suggesties om extra informatie te vragen.

Vandaag verstuurden we onze eerste brief. Hierin vragen we aandacht voor twee onderwerpen. Deze onderwerpen hangen samen met de verwachte groei van Zaanstad. Het eerste onderwerp gaat over de invloed van de verwachte groei op de gemeentelijke financiën. Het tweede onderwerp gaat over het Transformatiefonds.

Meer over dit onderzoek en de brief staat hier.