Symposium rekenkamer was groot succes

21 november 2014

Tijdens het symposium Vooruitkijken & terugblikken waren zo’n 175 personen uit het openbaar bestuur aanwezig. Gesproken werd over de problemen van het lokaal bestuur bij het vooruitkijken en terugblikken op het eigen beleid en de geleverde prestaties. Job Cohen sprak over het zoeken naar verbetering als kracht van de rekenkamer, maar ook over de valkuilen die daarbij horen. Klaartje Peters ging in op de gemeente die haar beleid met partners moet vormgeven en wat dit betekent voor de rol van de rekenkamer.