Aanbevelingen toezicht GVB verwerkt in het Deelnemingenbeleid

25 januari 2013

In de commissie EZP kwam het onderzoek van de Rekenkamer naar het toezicht op GVB  nog aan de orde. De commissie besprak in haar vergadering van 17 januari de nota Deelnemingenbeleid: Doelgericht op Afstand II. In deze geactualiseerde notitie, worden de bestuurlijke keuzes uit 2008, die vooral betrekking hadden op het principe om activiteiten waar mogelijk op afstand te zetten, herbevestigd. Daarnaast worden nieuwe keuzes voorgesteld met betrekking tot het actief aandeelhouderschap. Dat laatste is mede een gevolg van het onderzoek van de Rekenkamer.