Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam

7 februari 2013

In het Parool van 6 februari 2013 wordt bericht over de problematiek rondom de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften. Daarbij wordt meerdere malen verwezen naar het rekenkameronderzoek Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam.

In dit onderzoek concludeert de Rekenkamer onder meer dat de afhandeling van bezwaarschriften jaar in jaar uit traag en inefficiënt verloopt. De Rekenkamer is van mening dat dit beter moet en beveelt aan om nauwgezet te volgen welke resultaten de nieuwe werkwijze (sinds 2012) van bezwaarafhandeling oplevert. Dit is cruciaal voor het structureel oplossen van de geconstateerde problemen.