Rapport Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots openbaar

30 april 2015

Op 30 april 2015 is het rapport Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots openbaar geworden. Daarin is onderzocht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in Amsterdam, welke maatregelen de gemeente neemt op de meest gevaarlijke kruispunten en in hoeverre deze effectief zijn. Het onderzoek wordt op 20 mei besproken in de raadscommissie Infrastructuur & Duurzaamheid.