Vervolg onderzoek sportaccommodaties: Nauwkeurige vergelijking op doelmatigheid

27 juni 2013

De eerste fase van het onderzoek Beheer sporthallen en sportparken deden wij in de stadsdelen Nieuw-West, Noord, Zuid en Oost. Wij inventariseerden welke informatie over specifiek accommodatiebeleid en de kosten en opbrengsten per sportaccommodatie aanwezig was en publiceerden de resultaten in een rekenkamerbrief (2 mei 2013).

In deze tweede fase is de aandacht gericht op verschillen in doelmatigheid bij verschillen in gemeentelijk beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Van alle sportaccommodaties van de centrale stad en stadsdelen zullen wij er enkele selecteren en deze nauwkeurig met elkaar te vergelijken. De vergelijking bij sporthallen vindt plaats tussen niet-gemeentelijke partijen en gemeentelijke afdelingen. Bij de sportparken vergelijken wij grootschalig en kleinschalig beheer en exploitatie van voetbalvelden.