Verzoekonderzoek naar het effect van energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen is openbaar

23 maart 2016

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke effecten specifieke, afzonderlijke energiebesparende maatregelen hebben op het werkelijke energieverbruik in corporatiewoningen. Het werkelijke effect blijkt echter veelal tegen te vallen en blijft achter bij de theorie. Er is geen robuust bewijs gevonden dat het stimuleren van dit soort specifieke maatregelen doelmatiger is dan de bestaande generieke labelstappensubsidie. Dit roept de vraag wat de gemeente dan wel kan doen om energiebesparing in de woningvoorraad te stimuleren. Zie voor meer informatie het afgerond onderzoek.