Vragen van raadsleden in Zaanstad beantwoord

4 april 2014

De vragen van raadsleden op de bijeenkomst in de raadszaal op 3 april gingen over het maken van een onderzoeksprogramma en het uitvoeren van onderzoek. De rekenkamer gaf aan daarbij transparant en zorgvuldig te werken en wees daarbij op de beleidsvisie en de werkwijzer met spelregels. In antwoord op een vraag over de decentralisaties in het sociaal domein, wees de rekenkamer op het onderzoek naar de huidige voorbereidingen op de decentralisaties. In Amsterdam is dat onderzoek al gestart onder de titel Proeftuinen Om het Kind, maar binnenkort zal ook worden begonnen met onderzoek naar de voorbereiding in Zaanstad.