Waar gaan we in 2020 onderzoek naar doen?

19 december 2019

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Amsterdam 2020 openbaar gemaakt. In dit onderzoeksprogramma hebben we op een rij gezet welke onderwerpen we in 2020 van plan zijn te onderzoeken. De keuze is gevallen op de volgende zeven onderwerpen:

  • Jeugdhulp
  • Rioleringen
  • Groen in de buurt (publieksonderzoek)
  • Duurzaamheidsbeleid
  • Aanvullend Openbaar Vervoer
  • Geheimhouding
  • Taaloffensief

Daarnaast zijn er drie onderwerpen waar wij verkenningen zullen uitvoeren ter voorbereiding van mogelijke onderzoeken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Haven Amsterdam
  • Participatiewet
  • Bestuurlijk Stelsel

Lees de brief over het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2020.