Waar gaan we in 2021 onderzoek naar doen?

16 december 2020

Vandaag hebben we ons Onderzoeksprogramma Amsterdam 2021 openbaar gemaakt. In dit onderzoeksprogramma hebben we op een rij gezet welke onderwerpen we in 2021 van plan zijn te onderzoeken. In dit onderzoeksprogramma besteden we nadrukkelijk aandacht aan de uitvoering van het Coalitieprogramma 2018 – 2022. Daarvoor kijken we naar de navolgbaarheid en onderzoeken we bij 9 thema’s wat er daadwerkelijk is bereikt. Dit leidt tot de volgende onderzoeken:

  • Navolgbaarheid uitvoering Coalitieakkoord
  • Verdieping uitvoering Coalitieakkoord aan de hand van 9 thema’s
  • Jeugdhulp deelproject 2: de doeltreffendheid van de jeugdhulp
  • Gemeentelijke rioolwatertaken 2: de uitvoering van de rioolwatertaken
  • Uitvoering van de Wob
  • Monitoring financiën

Lees de brief over het Onderzoeksprogramma Amsterdam 2021.