Waar gaan we in 2023 onderzoek naar doen voor de gemeente Amsterdam?

8 februari 2023

Vorig jaar vroegen we aan raadsleden en inwoners van de gemeente Amsterdam waar wij onderzoek naar zouden moeten doen. Hier kwamen mooie suggesties uit en de inwoners deelden ruim 200 ideeën met ons. Ook keken we onder andere naar de plannen van het college. Uit alle input hebben we keuzes gemaakt. Nu is ons onderzoeksprogramma 2023 voor de gemeente Amsterdam openbaar.

Nieuwe onderzoeken
Dit jaar hebben we zes thema’s gekozen waarbinnen we onderzoeken willen uitvoeren. We hebben nog niet gekozen welke onderwerpen we binnen deze thema’s gaan onderzoeken. Eerst gaan we ieder thema verkennen. In een verkenning komen we verschillende onderwerpen tegen, en hieruit kiezen we de onderwerpen die we daadwerkelijk gaan onderzoeken.

In onderstaande lijst staan de zes thema’s. Het zevende thema komt dit jaar bij meerdere onderzoeken terug.

 1. Klimaat en duurzaamheid
 2. Gemeentelijke financiën
 3. Afval en reiniging
 4. Voorzieningenniveau in een groeiende stad
 5. Inrichting en onderhoud openbare ruimte
 6. Bestaanszekerheid
 7. Kansengelijkheid

Lopende onderzoeken
In 2023 gaan we verder met zeven onderzoeken die we in 2022 zijn gestart. Dat zijn:

 1. Preventieve jeugdhulp in Amsterdam
 2. Algoritmen
 3. Beheer en onderhoud bruggen
 4. Gebiedsontwikkeling en betaalbare woningen
 5. Behoud betaalbare woningen. Toezicht op afspraken met private partijen
 6. Opvolgingsonderzoek
 7. Indicatoren discriminatie

Meer weten over onze onderzoeksplannen voor de gemeente Amsterdam? Lees dan onze publiekssamenvatting. Of bekijk het hele programma.