We gaan onderzoek doen naar de participatieparagraaf

6 juli 2022

De gemeente Amsterdam maakt vaak nieuw(e) plannen, beleid en projecten en wil Amsterdammers hierbij betrekken. Dat heet participatie. De gemeente gebruikt hiervoor de participatieparagraaf. In de participatieparagraaf moet duidelijk staan hoe de gemeente participatie gaat uitvoeren. De participatieparagraaf moedigt aan om na te denken over het betrekken van Amsterdammers bij (het maken van) nieuwe plannen, beleid en projecten. Wij onderzoeken of de participatieparagraaf goed werkt.

We maken de onderzoeksresultaten waarschijnlijk openbaar in het najaar van 2022.

Meer lezen? Ga naar de projectpagina.