We zijn nu ook rekenkamer van de gemeente Weesp

28 juli 2020

Vanaf 2020 zijn we ook rekenkamer van de gemeente Weesp. Begin juli spraken we met de klankbordgroep en de griffie van de gemeente Weesp over onze nieuwe samenwerking. We bespraken onze werkwijze en de twee onderzoeken die we dit jaar voor Weesp zullen uitvoeren. Het eerste onderzoek gaat over zicht op de financiële positie van de gemeente, en het tweede over de meldingen openbare ruimte.

Ook hebben we het gehad over onze onderzoeken voor volgend jaar en de Weespse raadsleden hebben de eerste onderwerpen voor ons onderzoeksprogramma 2021 al geopperd. Later dit jaar spreken we met de raadsfracties over andere mogelijke onderzoeksonderwerpen voor 2021.