Wethouder Jeugd reageert op vragen van de raad naar aanleiding van het rapport ‘Gemeentelijk regie in het jeugddomein’

5 september 2013

Op 4 september heeft de wethouder Jeugd gereageerd op vragen van de VVD fractie over informatiesystemen voor het jeugddomein, die zijn gesteld naar aanleiding van ons rapport Gemeentelijk regie in het jeugddomein.

De reactie bevestigt de gemaakte kosten (€2,5 miljoen) voor het informatiesysteem Jeugd en Gezin maar is niet volledig over de ontwikkelkosten van dit systeem. Naast de investeringskosten voor het basissysteem in 2006 (€ 95 duizend) is er in de jaren 2007-2010 nog €250 duizend aan ontwikkelkosten gemaakt.