#Wieheeftoverzicht

25 februari 2020

De gemeenteraad heeft de belangrijke taak om het gemeentebestuur te controleren: wordt het beleid goed uitgevoerd en het geld goed besteed? Deze controlerende taak kan de gemeenteraad op verschillende manieren uitvoeren. Bijvoorbeeld door vragen aan het gemeentebestuur te stellen en informatie grondig en kritisch te bekijken.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad goed wordt ondersteund  bij het uitvoeren van deze taak. Natuurlijk moet de ambtelijke organisatie alle benodigde informatie geven. Maar dat moet ook op een overzichtelijke wijze gebeuren. Anders wordt de gemeenteraad geconfronteerd met een stortvloed van dikke nota’s, financiële overzichten, losse notities of brieven, soms gedegen en grondig met veel details en soms globale concepten met onvolledige gegevens.

Zo’n stortvloed van allerlei soorten documenten bedekt eerder relevante informatie dan dat hij deze zichtbaar maakt. Een overzichtelijke werkwijze is essentieel: zonder overzicht geen kennis en geen inzicht. De komende tijd zullen wij in het kader van #Wieheeftoverzicht regelmatig aandacht vragen voor dit belangrijke vraagstuk.