Zijn de taken rondom de energiebesparings- en informatieplicht in Zaanstad goed georganiseerd?

7 maart 2023

Bedrijven die veel energie gebruiken, moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit is de energiebeparingsplicht. In Zaanstad moet de gemeente controleren dat bedrijven de energiebesparende maatregelen ook echt nemen. De gemeente heeft deze controlerende taak uitbesteed aan de omgevingsdienst.

Wij onderzochten of de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht goed is georganiseerd. Dit blijkt nog niet zo te zijn.

Onvoldoende bijsturing
De gemeente moet bijsturen als de omgevingsdienst vastloopt in haar taken. Uit ons onderzoek blijkt dat de gemeente niet voldoende heeft bijgestuurd. Ook niet toen er tegenvallende resultaten waren.

Te weinig informatie
Daarnaast krijgt de gemeente te weinig informatie van de omgevingsdienst over de uitvoering van het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht en de daarmee behaalde resultaten. Daardoor is het bijvoorbeeld niet duidelijk wat de omgevingsdienst precies heeft gedaan voor het geld dat ze heeft gekregen voor toezicht en handhaving en wat er is bereikt. Lees meer informatie over dit onderzoek op de projectpagina.