Inburgering

Laatste update: 22 juni 2010

Over het onderzoek
In de afgelopen jaren heeft het onderwerp inburgering landelijk en in Amsterdam veel politieke aandacht gekregen. In Amsterdam verliep de invoering van de Wet Inburgering in 2007 moeizaam. Naar aanleiding daarvan stelde de gemeenteraad vragen over de wijze waarop de gemeente tot afspraken kwam met inburgeraars over inburgeringstrajecten. Ook liet het college van B en W diverse onderzoeken uitvoeren.

Wij deden een beperkt onderzoek naar de kwaliteit van informatievoorziening aan de gemeenteraad.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in juni 2010. Lees het rapport en het persbericht.

Tijdlijn

22 juni 2010

Publicatie