Jeugdbeleid in Amsterdam

Laatste update: 14 mei 2008

Over het onderzoek
Veel jongeren weten hun weg te vinden naar het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen. In Amsterdam is de behoefte van jongeren aan door de overheid gesubsidieerd aanbod van vrijetijdsbesteding, zoals jongerenwerk, meer dan gemiddeld. Relatief meer jongeren zijn afkomstig uit gezinnen met ouders met een lage opleiding, een laag inkomen of van niet-westerse afkomst. Zij hebben minder mogelijkheden lid te worden van verenigingen of deel te nemen aan commerciële vrijetijdsactiviteiten. Deze groepen jongeren vormen de doelgroep van het jongerenwerk.

We onderzochten het beleid voor vrijetijdsbesteding voor jongeren van 12 tot 18 jaar in negen Amsterdamse stadsdelen.

Status
We publiceerden Jeugdbeleid in Amsterdam in 2008. Lees het eindrapport en het persbericht.

Tijdlijn

14 mei 2008

Publicatie