Re-integratie

Laatste update: 30 juni 2009

Over het onderzoek
In 2006 waren er in Amsterdam 42.000 cliënten van de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen (DWI). De gemeente moet zich volgens de wet inzetten om hen te begeleiden naar betaalde arbeid, en doet dat ook. Op de meest uiteenlopende manieren. Met computerlessen en activiteiten voor speciale doelgroepen zoals jongeren, alleenstaande moeders en ex-gedetineerden. Met leren en werken in bijvoorbeeld de bouw, techniek, beveiliging en horeca. Maar ook met taalcursussen voor iedereen die dat nodig heeft. De meeste van deze activiteiten worden uitgevoerd door externe re-integratiebedrijven.

Wij onderzochten of het de gemeente lukt om mensen inderdaad aan het werk te krijgen. Inclusief gesubsidieerde arbeid was het budget voor re-integratie in 2006 zo’n 6 250 miljoen. Reden om in het onderzoek na te gaan of deze miljoenen bijdragen aan het bereiken van de doelen van de gemeente.

Status
We publiceerden het onderzoek in 2007. Lees het eindrapport hier. In 2009 voerden we een opvolgingsonderzoek uit, waarin we keken wat het college heeft gedaan met onze aanbevelingen uit 2007. Lees de rekenkamerbrief hier.

Tijdlijn

30 juni 2009

Publicatie opvolgingsonderzoek

30 januari 2007

Publicatie