Schoonhouden van de openbare ruimte

Laatste update: 26 maart 2013

Over het onderzoek
Vuil op straat staat hoog in de top-10 van ergernissen van bewoners en bezoekers van de stadsdelen in Amsterdam. In dit vergelijkend onderzoek tussen de stadsdelen richtten we ons op de vraag hoe schoon het nu eigenlijk is in de stadsdelen en in hoeverre de stadsdelen bij het schoonhouden van de openbare ruimte — in het bijzonder de veegdiensten en de groenvoorziening — doelmatig en doeltreffend te werk gaan. We keken ook naar de wijze waarop de stadsdelen omgaan met meldingen over vuil op straat van burgers of bezoekers.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2009, lees het eindrapport, de bijlage en het persbericht hier. In 2013 voerden we een opvolgingsonderzoek uit, waarin we onderzochten hoe is omgegaan met onze aanbevelingen. Bekijk de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

26 maart 2013

Publicatie opvolgingsonderzoek

18 maart 2009

Publicatie