Subsidieverstrekking Zuidoost

Laatste update: 27 juni 2007

Over het onderzoek
Op 14 oktober 2006 verscheen in de Volkskrant een artikel op de voorpagina met als titel: “Amper controle op subsidies Zuidoost”. De ondertitel bij dit bericht luidde: “Amsterdamse deelraadsleden spelen gelden toe aan instellingen waar ze ook een functie vervullen”. Voor de deelraad van stadsdeel Zuidoost was deze publicatie en de daarop volgende publiciteit aanleiding om ons op 23 oktober 2006 te vragen een onafhankelijk onderzoek te doen naar:

  • Mogelijke belangenverstrengeling bij subsidieverstrekking;
  • De toekenning en controle van subsidies in het stadsdeel;
  • De besteding van subsidies door instellingen.

Dit verzoek heeft geleid tot het onderzoek Subsidieverstrekking Zuidoost.

Status
We publiceerden het onderzoek in 2007. Lees het eindrapport, het bijlageboek en het persbericht hier. Zie de tijdlijn voor de voorafgaande correspondentie.

Tijdlijn

28 juni 2007

Publicatie onderzoek

3 november 2006

Ontvangen brief

31 oktober 2006

Rekenkamerbrief

18 oktober 2006

Ontvangen brief