Vastgoedbeleid Amsterdam Centrum

Laatste update: 14 april 2010

Over het onderzoek
We onderzochten het vastgoedbeleid van het stadsdeel Centrum. Dit stadsdeel beheert een vastgoedportefeuille met per 1 januari 2007 387
zogeheten permanente beheerobjecten, bestaande uit 606 zogeheten verhuurbare eenheden. Daarnaast heeft het stadsdeel panden in tijdelijk beheer voor stedelijke vernieuwing (80 verhuurbare eenheden) en beheert het panden in opdracht van derden (71 verhuurbare eenheden).

Het vastgoedbeleid voor de periode 2004-2010 staat in de notitie Strategische positie onroerendgoedportefeuille en heeft twee belangrijke doelstellingen voor het permanent bezit: kostendekkend beheer en doelgroepenbeleid. Wij onderzochten in hoeverre het stadsdeel Centrum erin slaagt deze beide hoofddoelstellingen voor het permanent bezit te bereiken.

Status
In maart 2008 publiceerden we het rapport Vastgoedbeleid Amsterdam-Centrum. Twee jaar later zijn we in het opvolgingsonderzoek nagegaan hoe het dagelijks bestuur uitvoering gaf aan onze elf aanbevelingen over de kostendekkendheid en het doelgroepenbeleid.

 

 

 

Tijdlijn

14 april 2010

Publicatie opvolgingsonderzoek

18 maart 2008

Publicatie