Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Wta-beoordelingsonderzoek ACAM

Laatste update: 7 december 2017

Over het onderzoek
De rekenkamer is op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) toezichthouder op ACAM. In 2006 heeft de wetgever vanwege diverse internationale financiële schandalen een onafhankelijk toezicht op de accountants bij wet geregeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toen toezichthouder geworden van bijna alle accountantsorganisaties in Nederland die wettelijke (jaarrekeningen-)controles uitvoeren. Het toezicht op gemeentelijke accountantsorganisaties is belegd bij de lokale rekenkamers. De Rekenkamer Amsterdam houdt daarom toezicht op de ACAM. Een dergelijk onderzoek, waarbij ook een review plaatsvindt op onderdelen van het controledossier, moet minimaal eens per 6 jaar worden uitgevoerd.

Status en conclusies
Het onderzoek is op 7 december 2017 gepubliceerd. We hebben geen informatie aangetroffen op basis waarvan we zouden moeten concluderen dat ACAM niet in voldoende mate aan de in de Wta gestelde eisen voldoet. In de rekenkamerbrief zijn de uitkomsten van ons Wta-beoordelingsonderzoek ACAM samengevat.

Tijdlijn

7 december 2017

Onderzoek