Onderzoeksprogramma Zaanstad 2016

Verkenningen
De volgende verkenningen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2016:

  • Grip op subsidies
  • Grip op (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden

Onderzoeken
Nader te bepalen op basis van de uitkomst van de verkenningen.

Opvolgingsonderzoeken
De volgende opvolgingsonderzoeken zijn geprogrammeerd:

  • Re-integratiebeleid in Zaanstad

Overige activiteiten
Naast de verkenningen en het reguliere onderzoek wordt in 2016 capaciteit gereserveerd voor de volgende activiteiten:

  • mogelijke deelname aan een rekenkamerdag van de jeugdzorg
  • bijdragen aan het publieke debat, door het informeren en adviseren van de gemeenteraad op basis van eerder uitgevoerd onderzoek, verkenningen, lopend onderzoek of monitoractiviteiten als de actualiteit daartoe aanleiding geeft
  • terugblikken op uitgevoerd onderzoek
  • eventuele verzoekonderzoeken
  • ontwikkelen van het onderzoeksprogramma 2017

Afronding lopende onderzoeken
De afronding van de volgende zaken staat geprogrammeerd in het onderzoeksprogramma Zaanstad 2016:

  • Financiële positie Zaanstad
  • Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad