Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Amsterdam
 • Zaanstad
 • Weesp

Onderzoeksprogramma Zaanstad 2016

Verkenningen
De volgende verkenningen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2016:

 • Grip op subsidies
 • Grip op (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden

Onderzoeken
Nader te bepalen op basis van de uitkomst van de verkenningen.

Opvolgingsonderzoeken
De volgende opvolgingsonderzoeken zijn geprogrammeerd:

 • Re-integratiebeleid in Zaanstad

Overige activiteiten
Naast de verkenningen en het reguliere onderzoek wordt in 2016 capaciteit gereserveerd voor de volgende activiteiten:

 • mogelijke deelname aan een rekenkamerdag van de jeugdzorg
 • bijdragen aan het publieke debat, door het informeren en adviseren van de gemeenteraad op basis van eerder uitgevoerd onderzoek, verkenningen, lopend onderzoek of monitoractiviteiten als de actualiteit daartoe aanleiding geeft
 • terugblikken op uitgevoerd onderzoek
 • eventuele verzoekonderzoeken
 • ontwikkelen van het onderzoeksprogramma 2017

Afronding lopende onderzoeken
De afronding van de volgende zaken staat geprogrammeerd in het onderzoeksprogramma Zaanstad 2016:

 • Financiële positie Zaanstad
 • Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad