Afhandeling moties en schriftelijke vragen veelal toereikend, maar vaak (veel) te laat

18 juni 2020

Vandaag publiceren wij onze Rekenkamerbrief en de tweede deelpublicatie naar de afhandeling van raadsinstrumenten. Een tijdige en toereikende afhandeling is belangrijk voor de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Schriftelijke vragen en moties worden overwegend toereikend afgehandeld. Maar de afhandeling is wel vaak (veel) te laat. Verbetering van de afhandeling is nodig. Tegelijkertijd zien we ook dat de inzet van moties en schriftelijke vragen ten opzichte van ons vorige onderzoek sterk is toegenomen. Daarom pleiten wij ook voor reflectie bij de gemeenteraad op de inzet van deze raadsinstrumenten.

Bekijk de rapporten van dit onderzoek op de projectpagina.