Amsterdamse financiële positie onderzocht

10 november 2020

Vanwege de coronacrisis hebben wij ons onderzoek naar de financiële positie van Amsterdam uit 2017 geactualiseerd. We hebben in beeld gebracht wat de financiële uitgangspositie is van Amsterdam om de gevolgen van de coronacrisis te dragen. De financiële positie is sinds 2015 verslechterd, maar is nog steeds veel ruimer dan in andere gemeenten. Amsterdam heeft daardoor betere mogelijkheden om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden om in te grijpen als dat nodig is. Daarvoor hebben we inzichten en aandachtspunten uit eerdere onderzoeken uit zowel Amsterdam als Zaanstad op een rij gezet. Hiermee willen we de Amsterdamse raad ondersteunen bij het bespreken en beslissen over de gemeentelijke financiën.

Lees hier ons rapport.