Beheer vastgoed

8 november 2012

Deze week trok het beheer van vastgoed in Amsterdam de aandacht. Het onderwerp stond op de agenda van de gemeenteraad van 7-8 november en het Parool wijdde er op 8 november een artikel aan. Volgens betrokken politici is de administratie van het eigendom van de gemeente niet goed op orde. De rekenkamer concludeerde dat ook een jaar geleden in haar rapport Beheer Vastgoed. Dat rapport kwam ook deze week toevallig aan de orde, omdat in stadsdeel Zuid op 6 november twee samenhangende rapporten van de rekenkamer over vastgoed tegelijk werden behandeld.