Bespreking rapport Wonen met zorg in stadsdeel Centrum

8 november 2012

De raadscommissie Welzijn en Onderwijs van stadsdeel Centrum sprak op dinsdag 6 november over het rapport Wonen met zorg van de rekenkamer. Voor deze vergadering waren ook vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en bewoners uitgenodigd. De belangstelling voor dit onderwerp bleek groot en voor de behandeling werd uitgebreid de tijd genomen. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel ging in op de aanbevelingen van de rekenkamer. Het bestuur beloofde de aanwezigen daarbij meer ambitie. Men zal met meer inzet dan tot nu toe uit de beleidsdocumenten bleek aan de gang te gaan. De rekenkamer is positief over alle aandacht die het rapport heeft gekregen.