Bespreking rapport Wonen met Zorg in stadsdeelraad Centrum

31 oktober 2012

Op dinsdagavond 6 november bespreekt de stadsdeelraad van stadsdeel Centrum het rapport Wonen met Zorg. Op 4 september 2012 heeft de rekenkamer het rapport gepresenteerd en besproken met de stadsdeelraad. Op verzoek van de stadsdeelraad wordt het rapport nu uitgebreid behandeld in het bijzijn van ouderenorganisaties. De Ouderen Aviesraad heeft een reactie gegeven op het rapport van de rekenkamer. De vergadering van de Commissie Welzijn en Onderwijs vindt voor deze gelegenheid plaats op locatie in De Tweede Uitleg (ontmoetingscentrum 55+-ers).