Brief over geheimhouding verstuurd naar de gemeenteraad Zaanstad

2 februari 2021

Gisteren stuurden we de gemeenteraad en het college van B en W van Zaanstad een brief over geheimhouding. In deze brief nodigen we de raadsleden uit een onderling gesprek te voeren over het onderwerp geheimhouding. Dat doen we naar aanleiding van de publicatie van Geheimhouding in Amsterdam en de G4-brief Geheimhouding die we vorige week verstuurden aan de gemeenteraad van Amsterdam.

In onze brief naar de Zaanse gemeenteraadsleden noemen we vijf thema’s rondom geheimhouding, waarover zij zich kunnen buigen. We hebben elk thema van voorbeeldvragen voorzien, om een indruk te geven waar het bij die thema’s om gaat. Als een onderling gesprek over geheimhouding de raadsleden zinvol lijkt, dan zijn we bereid om te helpen bij de invulling van zo’n sessie. Bijvoorbeeld door tijdens een sessie thema’s toe te lichten, vragen over geheimhouding te beantwoorden en de onderlinge bespreking inhoudelijk te ondersteunen.

Meer weten? Lees de brief aan de gemeenteraad op de projectpagina.