College gebruikt aanbevelingen bij vernieuwing jeugdstelsel en komt snel met analyse van informatiesystemen.

27 juni 2013

Het college van B&W betrekt de aanbevelingen van de rekenkamer bij ontwikkeling nieuwe jeugdstelsel en komt voor de zomer met een gedegen analyse van de bestaande informatiesystemen.Woensdag 6 juni heeft de raadscommissie Jeugd, ICT en Financien het rekenkamer rapport Gemeentelijke regie in het jeugddomein besproken. De commissie sprak waarderende woorden voor het onderzoek en ondersteunde net als het college de conclusie en aanbevelingen. Naar aanleiding van onze bevinding over €2,5 euro kostende en onvoldoende benutte informatiesysteem bij de aanpak van risicojongeren en risico- en MPG-gezinnen, stelde de VVD vragen aan de wethouder over de stand van zaken rond de gedegen analyse van bestaande informatiesystemen in het jeugddomein die voor 1 juli 2013 gereed zou zijn (Koersbesluit Om het Kind). De wethouder zegde toe voor de zomer met de resultaten van deze analyse te komen. Het rekenkamerrapport Gemeentelijke regie in het jeugddomein wordt 3 juli besproken in de gemeenteraad.