Commissie BWK praat over rapport Proceskosten Grondexploitaties

29 januari 2014

Vandaag heeft de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) het rapport van de rekenkamer Proceskosten Grondexploitaties besproken. Commissieleden spraken hun waardering uit over het onderzoek van de rekenkamer en ook over het werk van de wethouder. Uit het rapport komt het beeld naar voren dat er veel inspanningen zijn verricht om de proceskosten terug te dringen en dat het ook gelukt is om de kosten aanzienlijk te laten dalen. Er zijn nog wel een aantal verbeterpunten. Zo bestaat er een verschuivingsrisico tussen verschillende soorten proceskosten. Ook is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de centrale stad en toekomstige bestuurscommissies over de beheersing van (proces)kosten nog niet helder. Het college neemt, met enige kanttekeningen, alle aanbevelingen over. De commissie neemt de aanbevelingen ook over en besluit dat het als een hamerstuk naar de gemeenteraad van 12 februari kan.