Drastische vernieuwing sociaal domein vraagt om monitoring

25 september 2013

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het sociaal domein, maar de inhoud en consequenties zijn niet altijd duidelijk. De rekenkamer heeft daarom via een verkenning in kaart gebracht wat de veranderingen behelzen, hoe Amsterdam daar vorm aan wil geven en welke risico’s specifieke aandacht van de raad verdienen. Er is nog zoveel in beweging dat het nu niet zinvol is om een diepgaand onderzoek in te stellen. Wel gaan wij de komende jaren de voorbereiding en invoering van de drie decentralisatie in Amsterdam op verschillende momenten monitoren. Binnenkort gaan we in gesprek met raadsleden over mogelijke deelonderzoeken die we in dit kader kunnen uitvoeren.