Eerste deelonderzoek naar gemeentelijke rioolwatertaken is openbaar

15 april 2021

Ons onderzoek naar de gemeentelijke rioolwatertaken bestaat uit twee deelonderzoeken. Vandaag publiceerden we het eerste deelonderzoek. In dit deelonderzoek bekijken we hoe de gemeentelijke rioolwatertaken in Amsterdam zijn ingericht en worden aangestuurd. Gemeentelijke rioolwatertaken: inrichting wordt op 15 april 2021 openbaar gemaakt in de commissievergadering van Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water.

Unieke inrichting

De inrichting van de gemeentelijke rioolwatertaken in Amsterdam is uniek. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor een goede werking van het riool. En laat de uitvoering en het beheer ervan over aan Waternet. Waternet is een gemeenschappelijke operationele organisatie, waarin Amsterdam samenwerkt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet bestaat al vanaf 1997, en heette toen nog Dienst Waterbeheer en Riolering.

Onvoldoende up-to-date

In ons onderzoek hebben we deze inrichting onder de loep genomen. De constructie heeft vanaf de start op hoofdlijnen goed gewerkt. Maar we constateren dat een gebrek aan evaluatie ertoe heeft geleid dat belangrijke punten uit het oog zijn verloren. En het is niet helder hoe Waternet bestuurd wordt. De constructie vraagt dus om directe aandacht.

Benieuwd naar onze aanbevelingen voor de gemeenteraad? Bekijk de rapporten.