Eerste deelonderzoeken naar uitvoering Coalitieakkoord 2018-2022 gepubliceerd

22 september 2021

We onderzoeken wat er van de ambities uit het Amsterdamse Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid inmiddels is bereikt. Dat doen we om te beoordelen in hoeverre het vaststellen van een coalitieakkoord bijdraagt aan grip van de gemeenteraad op de gemeentelijke prioriteiten. Dit onderzoek bestaat uit een tiental kleinere onderzoeken.

Deze kleinere onderzoeken zijn de bouwstenen voor ons overkoepelende eindrapport dat we verwachten op 28 januari 2022 openbaar te maken. Meer informatie over het onderzoek naar het coalitieakkoord staat op deze pagina.

Vandaag hebben we de eerste twee ‘bouwstenen’ gepubliceerd in de vorm van de volgende deelonderzoeken:

Bekijk ook de projectpagina van het onderzoek Ambities Coalitieakkoord 2018-2022.