Evaluatie Beleidsvisie 2016-2022 staat nu online

30 maart 2022

We hebben de evaluatie van onze Beleidsvisie 2016-2022 gepubliceerd. Hierin staat hoe we onze beleidsvisie van de afgelopen periode hebben uitgevoerd.

Uit de evaluatie blijkt dat we een paar grote stappen hebben gemaakt. Eén daarvan is de ontwikkeling van onze website. Door onze nieuwe website zijn onze rapporten toegankelijker. Ook hebben we burgers meer betrokken bij onze onderzoeken. Burgers konden met ons meedenken via het burgerpanel en het Zaanpanel. In de evaluatie staat verder dat we het in onze onderzoeken vaak hebben over het thema ‘(publiek) verantwoorden’. Ook staat in het document dat we afgelopen beleidsperiode zijn begonnen met een nieuwe werkwijze om de opvolging van aanbevelingen te onderzoeken en hoe die werkwijze eruitziet.

Natuurlijk zijn er ook lessen te trekken. Bijvoorbeeld dat niet alleen onze aanbevelingen het effect van onze onderzoeken bepalen, maar dat ook de agendering van de onderwerpen en de wijze van uitvoering van onderzoek invloed hebben op het effect. Een andere les is dat we vaker bij de raadsleden zouden kunnen nagaan of onze onderzoeken bijdragen aan het verbeteren van het raadswerk. Tot slot zouden we meer aandacht kunnen besteden aan het meetbaar maken van hoe burgers het beleid van de gemeente ervaren en ons werk waarderen.

Benieuwd naar de hele evaluatie en de lessen die we hieruit kunnen leren? Lees het document hier.