Financieel toezicht op DWI, tweede monitor openbaar

30 april 2015

De rekenkamer heeft voor de tweede keer een monitor uitgevoerd naar het financieel toezicht bij (de voormalig) Dienst Werk en Inkomen (DWI). De rekenkamer bekeek of de verbeteringen in het financieel beheer bij DWI voldoende waren doorgevoerd en geborgd.