Geheimhouding in Amsterdam vergeleken met andere gemeenten

25 januari 2021

In oktober 2020 werd ons onderzoek naar Geheimhouding binnen Amsterdam openbaar. Vandaag publiceren we een vervolg. We vergeleken samen met de rekenkamers van Den Haag, Rotterdam en Utrecht hoe de gemeenteraden van deze vier steden omgaan met het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. De uitkomsten van deze analyse staan in een brief aan de vier gemeenteraden.

Amsterdam legt vaakst geheimhouding op
Van de vier gemeenteraden blijkt de Amsterdamse raad het vaakst geheimhouding op te leggen. In 2019 gebeurde dat bij 136 onderwerpen en 396 documenten. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad met het college in gesprek gaat over waarom dat aantal in Amsterdam zoveel hoger ligt dan in de andere steden.

Ook verschilt de mate waarin de gemeenteraden transparant zijn over hun besluitvorming. In Amsterdam en Utrecht is onbekend over welke onderwerpen raadsleden in beslotenheid vergaderen. In Den Haag en Rotterdam is dit wel bekend.

Verder blijkt uit de vergelijking dat raadsleden ook in de andere steden te weinig worden ondersteund bij het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. In de praktijk zijn de gemeenteraden voor het opheffen van geheimhouding te afhankelijk van het college.

Nieuwe werkgroepen en beleidskaders
Positief is dat gemeenteraden actief bezig zijn met het verbeteren van het opleggen, bekrachtigen en opheffen van de geheimhouding. Er zijn werkgroepen gestart (in Den Haag en Rotterdam), er is een initiatiefvoorstel aangenomen (in Amsterdam) en een nieuw beleidskader opgesteld (in Rotterdam). We verwachten dat de gemeenteraden dankzij de gezamenlijke rekenkamerbrief meer inzicht krijgen in de keuzes die zij kunnen maken bij geheimhouding. En over de mate van openheid die ze willen realiseren.

Meer weten? Lees de brief op de projectpagina.