Het college heeft te weinig zicht op de toegang tot Wmo-voorzieningen AO en DB

15 oktober 2019

Wie zich zelfstandig onvoldoende redt, kan toegang krijgen tot een Wmo-maatwerkvoorziening. Sinds de decentralisaties zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Ze moeten bepalen wie in aanmerking komt voor ondersteuning en ze moeten ervoor zorgen dat passende hulp geboden wordt bij de vraag.

Over het onderzoek
In het onderzoek constateren wij dat het college onvoldoende zicht heeft op hoe de toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding functioneert. Veel informatie ontbreekt, bijvoorbeeld over of de doelgroep wordt bereikt, hoe wordt bepaald wie ondersteuning krijgt en wat er gebeurt met mensen die geen maatwerkvoorziening krijgen. Dit is het gevolg van bewuste keuzes waarvan wij ons afvragen of die verstandig zijn. Daarnaast signaleren we een aantal andere knelpunten waar het college te weinig aan doet. We formuleren vijf aanbevelingen om de toegang te verbeteren.

Lees hier de resultaten van ons onderzoek.