Het onderzoek Brandweerzorg in de haven is openbaar

6 december 2018

Op 6 december is het rapport Brandweerzorg in de Amsterdamse haven gepubliceerd en door Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam, aangeboden aan de raadscommissie Algemene Zaken.

Over het onderzoek
De kans op een incident in de Amsterdamse haven is klein, maar door het relatief grote aantal bedrijven met gevaarlijke stoffen kunnen de effecten groot zijn. De toename van het aantal binnenbranden en het feit dat de opkomsttijden in de haven niet worden gehaald, vergroten de kans op escalatie van incidenten. In dit onderzoek geven we inzicht in de incidenten en de risico’s die in de haven spelen, en in de mate waarin adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen.

Naar aanleiding van ons onderzoek bevelen we het college aan om meer risicogestuurd te werken, meer aandacht te besteden aan risicovolle bedrijven, nieuwe knelpunten bij de oprichting van de gezamenlijke brandweerkazerne in het havengebied te voorkomen en de gemeenteraad beter te informeren over de brandweerzorg in de haven.

Lees het bestuurlijk rapport en het achterliggende onderzoeksrapport op de projectpagina Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.