Het onderzoek Grip op Westpoort Warmte is gepubliceerd

22 november 2018

Op 21 november 2018 publiceerden wij ons onderzoek Grip op Westpoort Warmte. Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Amsterdam, heeft het onderzoek tegelijkertijd aangeboden aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Wat onderzoeken we?
De centrale onderzoeksvraag van onderzoek Grip op Westpoort Warmte luidt: In hoeverre heeft de gemeente voldoende (bestuurlijk en financieel) grip op Westpoort Warmte B.V.?

In dit onderzoek maken we inzichtelijk hoe de gemeente Amsterdam sturing geeft aan, en verantwoording aflegt over Westpoort Warmte B.V. Daarnaast gaan we in het onderzoek na of de informatie die de gemeente verstrekt over de deelneming in WPW, voldoende en geschikt is om te kunnen evalueren of deze deelneming (nog steeds) de meest optimale vorm is om de gemeentelijke (publieke) belangen te behartigen.

Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport van Grip op Westpoort Warmte op de projectpagina Grip op Westpoort Warmte.