Indicatoren in begroting Amsterdam onvoldoende bruikbaar

20 mei 2020

Vandaag publiceren wij ons bestuurlijk rapport met aanbevelingen voor de bruikbaarheid van indicatoren.

Sinds 2003 moet de gemeente Amsterdam met indicatoren laten zien wat zij doet, wat zij daarmee heeft bereikt en wat het heeft gekost. Al 17 jaar werkt dit niet naar behoren. Bruikbare indicatoren geven inzicht door overzicht en dat is essentieel voor het afleggen van verantwoording. En daarmee ook voor de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het is daarom hoog tijd dat hier serieus werk van wordt gemaakt. In ons bestuurlijk rapport analyseren wij waarom de bruikbaarheid van indicatoren nog steeds tekort schiet en doen wij aanbevelingen voor verbeteringen. #Wieheeftoverzicht