Levendige discussie in raadscommissie over rekenkamerrapport subsidies diversiteit

17 maart 2016

Op 17 maart 2016 besprak de raadscommissie voor Onderwijs, Jeugd, Diversiteit en Integratie, Kunst en Cultuur, Lokale media en Monumenten ons rapport Subsidies diversiteit. Een deelonderzoek in het kader van ‘Grip op subsidies’. Naar aanleiding van de bevindingen vond er een levendige discussie plaats.

De betrokken raadsleden constateerden dat de zorgvuldigheid in het subsidieproces voor diversiteit te wensen over liet en dat dat de geloofwaardigheid en legitimiteit van de gemeente niet ten goede komt. Diverse partijen vroegen het college daarom alle aanbevelingen en ook de adviezen van de rekenkamer uit het nawoord over te nemen. De adviezen bestonden uit het rapporteren aan raad over percentage tijdige vaststellingen in periode 2013- 2016, duidelijk te zijn over de spelregels en met een concrete evaluatieopzet voor diversiteit te komen. Ook was er vanuit de raad aandacht voor de spanning tussen het dalende budget en het verwezenlijken van hoge ambities voor diversiteit. De vraag of de gemeentebrede bestuursopdracht subsidies terecht was afgesloten kwam ook aan de orde.

Wethouder Kukenheim was blij met het rapport en wil het gebruiken om van te leren. Ze laat de komende week per Dagmail weten wanneer in 2016 ze komt met een voortgangsrapportage over de doelstellingen in het beleid voor diversiteit, de subsidieregeling, het aantal vaststellingen en de evaluatie van het subsidieproces. Op 30 maart 2016 spreekt de gemeenteraad over het rekenkamerrapport.