Maken de Amsterdamse en Zaanse colleges van B en W informatie tijdig openbaar?

15 juli 2021

Wij starten onderzoeken naar het openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam en Zaanstad.

In de onderzoeken gaan we na hoe de colleges van B en W van Amsterdam en Zaanstad informatie op eigen initiatief openbaar maken en hoe ze Wob-verzoeken afhandelen. Ook onderzoeken we hoe het openbaar maken van informatie wordt geëvalueerd en of daarvan wordt geleerd. We doen met beide onderzoeken mee met een landelijk benchmarkonderzoek, zodat we de resultaten uit deze twee gemeenten kunnen vergelijken met die van ongeveer honderd andere gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland.

Lees meer over deze onderzoeken op de projectpagina’s van Amsterdam en Zaanstad.