Meld aandachtspunten onderzoek sociaal domein via website

14 november 2013

Er gaat door de decentralisaties van taken naar de gemeente de komende jaren veel veranderen in het sociaal domein De veranderingen zijn verstrekkend en het is belangrijk een vinger aan de pols te houden. De rekenkamer zal daarom op basis van eigen risicoanalyse de invoering van decentralisaties in Amsterdam en Zaanstad de komende jaren gaan volgen. Raadsleden, maar ook professionals en geïnteresseerde burgers kunnen aandachtspunten aandragen voor dit monitoronderzoek. Klik op de button op homepagina voor een formulier.