Meldingen openbare ruimte in Weesp nu ook openbaar

22 juni 2021

In Afhandeling meldingen openbare ruimte onderzochten we hoe het college van B en W de meldingen van de openbare ruimte in Weesp afhandelt. Omdat de gemeente Weesp kortgeleden is overgestapt naar het meldingssysteem dat in Amsterdam wordt gebruikt, onderzochten we ook wat de gevolgen van deze overstap zijn.

Uit ons onderzoek blijkt dat Weesp in 2020 ruim 3.586 meldingen ontving. Dat is een stijging van 30% ten opzichte van 2019. De afhandeling van deze meldingen is na de ambtelijke fusie met Amsterdam verbeterd. Maar de doeltreffende en doelmatige afhandeling blijft aandacht vragen. Melders zijn minder tevreden (52 procent) dan het college zou willen (70 procent). En meldingen worden minder vaak binnen de daarvoor gestelde termijn afgehandeld (59 procent) dan wordt beoogd (90 procent).

Het onderzoek Afhandeling meldingen openbare ruimte in Weesp is vanaf vandaag openbaar. Lees meer over het onderzoek en de resultaten op de projectpagina.

Eerder onderzochten we ook de afhandeling van meldingen openbare ruimte in Zaanstad en Amsterdam.